Znalostní test z angličtiny

přidáno: 26. 11. 2012 14:41, autor: Radka Dostálová   [ aktualizováno 19. 5. 2015 1:28 ]
Vážení zájemci o vzdělávací kurzy v projektu MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ. 
Všichni, kteří jste zaškrtli v přihlašovacím dotazníku, že máte zájem o celý blok vzdělávání nebo o kurz angličtiny, prosíme vyplňte tento znalostní test angličtiny. 

Pokyny k vyplnění testu:
Test vyplňte postupně až tak daleko, pokud si myslíte, že víte odpovědi. Pokud se dostanete v otázkách do fáze, kdy vůbec nevíte a pouze by jste škrtali náhodným způsobem, není třeba dále vyplňovat. Test slouží jen k rozřazení účastníků do skupin podle současné úrovně angličtiny. Je důležité vyplnit test pouze podle svých znalostí, aby pro vás mohl být následný kurz přínosný. Test se skládá ze dvou částí, první je zaměřena na gramatiku a slovní zásobu a druhá část je zaměřena na čtení. Následné kurzy budou zaměřeny na všechny jazykové dovedosti – mluvení, čtení, psaní, poslech. Vyplnění celého testu vám zabere
cca 30–45 minut. Test vyplňte bez použití slovníku. Pokud se vám test nezobrazuje správně, kontaktujte nás na e-mail: klara.bartonickova@matape.cz.