Projekt Oblastní charity Pardubice oceněn na národní úrovni.

přidáno: 14. 10. 2014 5:29, autor: Radka Dostálová   [ aktualizováno 14. 10. 2014 5:41 ]
   


Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly 18. září 2014 vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství. Oceněno bylo 7 příspěvků. Vzdělávací projekt Oblastní charity Pardubice, Mami, tati, pečuj, pracuj, získal cenu za komplexnost a propojení práce se zaměstnavateli a zaměstnanci při slaďování pracovního
a osobního života. „Na konferenci jsme sdílely své zkušenosti z obou hlavních částí našeho projektu. Spolupráce se zaměstnavateli a holické vzdělávací kurzy pro občany.“ říká Vladimíra Krejčíková. Ve čtyřech minutách dokázala
Klára Bartoníčková vysvětlit o čem karierové poradenství v rámci MATAPE je. Diváci její prezentaci vyhodnotili jako nejzajímavější příspěvek a tak projekt získal ještě cenu publika.

Kariérové poradenství jako nezbytná součást celoživotního učení nabývá na významu a stává se důležitým nástrojem pro zvyšování zaměstnanosti, podpoře rovných příležitostí na trhu práce. „Poradenství poskytuje lidem prostor, povzbuzení, oporu a inspiraci při hledání cesty životem, využití vlastního potenciálu a uplatnění ve společnosti.