KontaktyVladimíra Krejčíková

koordinátorka projektu

vladimira.krejcikova@matape.cz
mobil: 603 566 141
___________________________


vystudovala Střední zemědělskou školu v Chrudimi. Poté v roce 1994 nastoupila na hlavní pracovní poměr v české farmaceutické firmě Herbacos-bofarma s.r.o., kde v letech 2001-2006, až do odchodu na mateřskou dovolenou, řídila samostatný výrobní provoz 
a průběžně se vzdělávala. Období od roku 2006 a 2010 považuje za velmi šťastné, protože se svým mužem přivítali na svět dcery Kateřinu a Adélu. Vladimíra je jednou ze zakládajících členek Rodinného 
a vzdělávacího centra Holoubek a je jí velkou ctí pracovat v tomto týmu. V projektu MATAPE působí jako koordinátorka a vnáší tak know-how managementu 
a projektového řízení ze svých předchozích pracovních zkušeností ale i z absolvovaných tuzemských a zahraničních vzdělávacích kurzů. Ve volném čase ráda čte knihy o osobním rozvoji, je pokornou studentkou učící se z každé životní zkušenosti. Baví ji přetvářet myšlenky v realitu.

Klára Bartoníčková

lektorka

klara.bartonickova@matape.cz
___________________________

Klára Bartoníčková v projektu MATAPE působí zejména jako lektorka a koučka. Vystudovala učitelství angličtiny na Univerzitě Pardubice. Celý profesní život se 
v nějaké míře věnuje výuce angličtiny jak dospělých tak dětí, ať v pozici zaměstnankyně, tak jako OSVČ. Pět let s menšími přestávkami strávila na zkušené 
v Austrálii, Anglii a Irsku. Po návratu působila v ČSOB Pojišťovně jako lektorka.

Do projektu MATAPE přináší mimo jiného poznatky z nedávno absolvovaného kurzu kariérního poradenství, Intenzivního tréninku koučů Results Coaches, mezinárodní konference o nových technologiích ve vzdělávání EDULEARN12, týdenního mezinárodního workshopu na téma kreativita, ale také například kurzu arteterapie.

V projektu MATAPE Klára lektoruje tato témata: analýza osobního potenciálu, plán osobního rozvoje, slaďování, komunikace, prezentace, time management, životopis, angličtina.

Je jednou ze zakladatelek Rodinného a vzdělávací centra Holoubek, kde působí dodnes. Klára je také manželkou a šťastnou maminkou dvou dětí a to Terezky (5 let) a Ondry (3 roky). Ve volném čase ráda tančí, tvoří, čte knížky, jezdí do přírody a na chalupu v Orlických horách, cestuje, věnuje se osobnímu rozvoji. Líbí se jí čas od času relaxovat při návštěvě divadla, na koncertě nebo v kině.

V současné době se také věnuje koučování podle Results Coaching Systems. Koučování si s Klárou můžete domluvit v rámci projektu i mimo něj. Koučkou
a lektorkou kurzů MATAPE se stala proto, že věří, že každý může dosáhnout toho, co opravdu chce, pokud se rozhodne, a Klára bude nejen účastnicím
a účastníkům MATAPE ráda nápomocna na jejich cestě k zvoleným cílům.

Monika Pavlisová

lektorka

monika.pavlisova@matape.cz
___________________________

Monika Pavlisová pracuje v projektu MATAPE jako lektorka a koučka. Vystudovala právo, psychologii pachatele a kriminalistiku na Policejní Akademii ČR 
v Praze, své vzdělání poté doplnila studiem VŠ Pedagogické v Hradci Králové-obor sociální pedagogika, kde se mj. věnovala sociálně-patologickým jevům 
v rodině i ve školních zařízeních. Svou pedagogickou praxi započala ve Středisku výchovné péče Pyramida v Rybitví. Monika má bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých, před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala jako lektorka ve Vodafonu a.s. v Chrudimi a také v Praze.

Během 6ti let své rodičovské dovolené vystudovala národní diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věk 0-6 let, byla spoluzakladatelkou Rodinného 
a vzdělávacího centra Holoubek a založila vlastní podnikání. V rodinném centru Holoubek pracuje dobrovolnicky jako koordinátorka a také vede Montessori lekce pro věk 1,5–3 roky a 3–6 let. Podniká v oblasti gastronomie – rodinná zmrzlinárna v Kuněticích u kostela je jednou z nejvyhlášenějších v celém Pardubickém kraji.

Na projekt MATAPE se Monika připravovala např. účastí na mezinárodní konferenci, týkající se nových metod a technologií ve vzdělávání, dále pak absolvovala intenzivní výcvik v Gestalt koučování. V projektu MATAPE Monika lektoruje úvodní seminář, analýzu osobního potenciálu, plán osobního rozvoje, komunikaci, prezentaci, slaďování, asertivitu, zvládání stresu a přijímací pohovor. S Monikou si můžete v rámci projektu MATAPE i mimo projekt sjednat službu koučování.

Monika je šťastnou manželkou a maminkou dvou dětí (Jakub – 8 let a Anežka – 5 let), obě děti navštěvují Montessori školní zařízení – MŠ a ZŠ v Pardubicích. Ve volném čase chodí ráda se svou Výmarskou ohařkou do přírody, relaxuje při jízdě na kole, neustále se vzdělává a čte literaturu z oblasti pedagogiky, psychologie, výchovy a osobního růstu. Má ráda život se všemi svými krásami a výzvami, miluje dětskou bezprostřednost a kreativitu.

Radka Sládková Dostálová

koordinátorka PR

radka.sladkova@matape.cz
___________________________

Radka dává projektu MATAPE jeho vizuální podobu. Vytvořila logo projektu, připravuje tiskové materiály a spravuje WEB. Vystudovala Střední zemědělskou školu v Chrudimi a nástavbové studium Střední odborné školy v Pardubicích se zaměřením na výpočetní techniku a zpracování informací. Od roku 1996 do současnosti pracuje v oboru reklamy jako DTP operátorka a grafička, od 2002 OSVČ.

Radka spoluzakládala Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, pro které vytvořila logo a propagační materiály. Pro děti připravuje Tvořivý kroužek a podílí se na organizaci aktivit centra. Navštěvuje kurzy osobního rozvoje a od ledna 2013 studuje v Olomouci, tříletý obor – Umělecké terapie.

Radka je ale především šťastnou maminkou dvou dětí Tomáše (7 let) a Anežky (4 roky). Ve volném čase se ráda věnuje kreativním činnostem, přírodě a pěkné knížce. Miluje děti, jízdu na kole, pěší výlety, borovice, pískovcové skály, vodu a život se vším, co přináší.  


Ing. Vojtěch Černík

administrátor projektu

vojtech.cernik@matape.cz
___________________________

vystudoval v roce 2002 Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. V roce 2005 absolvoval kurz pedagogického minima vzdělávání dospělých při Univerzitě Karlově v Praze, který pořádala Národní asociace pro rozvoj podnikání. Od roku 2004 je lektorem v kurzech „Základy podnikání“ a „Účetnictví“ ve společnosti RPIC Pce s.r.o. V této společnosti figuruje nejen jako jednatel, zároveň vede oddělení dotačního poradenství, které od roku 2004 zajistilo více jak 800 mil. Kč na dotační financování projektů. Spolu s profesním vzděláváním se od roku 1997 věnuje také vzdělávání dospělých ve skautském hnutí ČR.

V této oblasti dosáhl nejvyššího skautského vzdělání zaměřeného na vodní skauting. Podílel se na organizaci táborů pro vzdělávání a organizaci celostátních setkání vodních skautů se zahraniční účastí.

Semináře „Jak začít podnikat“ si kladou za cíl seznámit účastníky s podnikatelským prostředím v České republice a vysvětlit jim základní principy podnikání
a povinnosti podnikatelů vůči státní správě a místní samosprávě.

Dále pomáhají objasnit nejčastější typy podnikání a jejich výhody a nevýhody. Přibližují účastníkům systém daní v České republice a jejich provázanost na Evropskou unii. Ukazují rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím a povinností vedení těchto evidencí v závislosti na typu podnikání. V rámci semináře se probírají také rozdílné dopady vedení evidencí na výsledek hospodaření, výši daní a odvodů.


Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD.

gender expertka

radka.janebova@matape.cz
___________________________

Vystudovala obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové.
Je zaměstnána jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje předměty zaměřené na metody a teorie sociální práce a na genderové aspekty sociální práce. Vedle toho pracuje jako sociální pracovnice v Občanském sdružení Salinger, kde se věnuje sociální práci s dětmi ohroženými umístěním do ústavní péče a moderování případových konferencí v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Pod Institutem pro systemickou zkušenost absolvovala čtyřistahodinový terapeutický výcvik Umění pomáhat a pod záštitou občanského sdružení Aperio byla proškolena jako genderová auditorka. Ve své publikační činnosti se věnuje tématu rovnosti žen a mužů, jak v kontextu sociální práce, tak firem i celé společnosti. V současné době působí jako poradkyně pro slaďování osobního, rodinného a pracovního života ve třech projektech financovaných ze strukturálních fondů.