Kurzy

Projekt byl 30. června 2015 UKONČEN!

____________________________________________________________________________________________________________

PŘIDANÉ NOVÉ SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST:


FINANČNÍ GRAMOTNOST II.pondělí 4. května 2015 od 10:00 do 13:00 hodin

FINANČNÍ GRAMOTNOST III. – CASHFLOWstředa 6. května 2015 od 12:00 do16:00 hodin

SEBEŘÍZENÍ K UDRŽENÍ PRACOVNÍHO MÍSTApondělí 11. května 2015 od 8:30 do 16:00 hodin

4 DOHODY NEJEN VE SVĚTĚ PRÁCEstředa 13. května 2015 od 8:30 do16:00 hodin

KONEC PROKRASTINACEstředa 20. května 2015 od 9:30 do 12:30 hodin

WORKSHOP – OSOBNÍ VIZEčtvrtek 28. května 2015 – 1. skupina od 9:30 do 13:00 hodin, 2. skupina od 14:00 do 17:30 hodin

RODIČOVSTVÍM K PROFESNÍMU RŮSTUčtvrtek 11. června 2015 od 8:30 do 16:00 hodin

____________________________________________________________________________________________________________

Popis kurzů, které se uskutečnily v rámci vzdělávání v projektu:

V rámci jednoho tříměsíčního cyklu jsou dle tématických okruhů rozděleny na: kurzy osobního rozvoje, angličtiny, počítačových dovedností.

Základní částí jsou kurzy osobního rozvoje, volitelné pak tématické okruhy počítačové dovednosti a angličtina.
Přednostně budou do projektu zařazeni účastníci/ce, kteří se přihlásí na všechny tři tématické okruhy.

Z hlediska možnosti přihlásit se kurzy dělíme na:
a) uzavřené, tzn. pouze pro skupinu 12 účastnic/ků
Analýza osobního potenciálu, plán osobního rozvoje, slaďování rodinného a pracovního života, komunikace, prezentace, 
time management, asertivita, kurzy počítačových dovedností (Google Apps, Word, Excel), zvládání stresu, jak napsat životopis, jak uspět u přijímacího pohovoru.

lektoři uzavřených kurzů:

Mgr. Klára Bartoníčková – osobní rozvoj, angličtina, koučování Mgr. Monika Pavlisová – osobní rozvoj, koučování
Světlana Čiberová – vizážistka – osobní rozvoj
Mgr. Daniel Janata – PC kurz

Kurz angličtiny byl kapacitně navýšen na celkem 16 míst - účastnici/e budou na základě on-line testu rozřazeni do 2 skupin dle úrovně znalostí na začátečníky a pokročilé. Pro kurz angličtiny platí v procesu přijímání přihlášek do projektu výjimka. Jsou zde minimálně 4 místa pro zájemce, kteří nechtějí nebo nemohou absolvovat i tématické okruhy osobní rozvoj a počítačové dovednosti. Přednost dostanou dříve přihlášení, rozhoduje datum a čas přihlášení na úvodní info schůzku 26.11.2012.

b) otevřené kurzy pro 12 účatnic/ků + veřejnost
Na tyto níže uvedené kurzy se mohou přihlásit i Ti občané, kteří nemají zájem, nebo nemohou, absolvovat celý tříměsíční vzdělávací blok. Z důvodu omezené kapacity prostor RVC Holoubek, je nutné přihlásit se nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kurzu prostřednictvím www.MATAPE.cz. Přednost mají dříve přihlášení.
Pobytové vzdělávání
Pouze pro skupinu 12ti účatnic/ků, kteří se rozhodnou absolvovat celý tříměsíční vzdělávací cyklus. Pobytové vzdělávání se uskuteční vždy pátek–neděle ve vybraném rekreačním zařízení.

Sdělení koordinátorky projektu: 
S platností od 9. 9. 2013 jsme změnili podmínky poskytování služby hlídání pro účastnice vzdělávacího  projektu  MATAPE. Službu hlídání dětí zajišťujeme pouze pro účastnice/ky aktuálního uceleného vzdělávacího cyklu a jejich děti od věkové hranice 20 měsíců (počítáno k prvnímu dni vzdělávacího cyklu). Službu hlídání dětí neposkytujeme účastníkům/cím veřejnosti otevřených vzdělávacích kurzů a kurzů angličtiny. Výše uvedené rozhodnutí se týká potenciálních účastnic/ků, kteří vyplní vstupní přihlašovací dotazník
po 9. 9. 2013. Pro již dříve přihlášené platí původní podmínky hlídání. Důvodem k tomuto rozhodnutí je nutnost dodržet stanovený 
rozpočet projektu.

  místo konání kurzů:   Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova 782, HOLICE