4 DOHODY nejen ve světe práce

středa 13. května 2015  od 8:30 do 16:00 hod.

lektoruje Mgr. Monika Pavlisová
Být sám (sama) sebou, být skutečným Já, být radostí je často velkým lidským strachem. Mnoho lidí žije tak, aby uspokojilo požadavky jiných lidí, žijí podle názorů druhých, protože mají strach, že nebudou dostatečně přijímáni. Během celodenního semináře 4 Dohody nejen ve světě práce, inspirovaného knihou dona Miguela Ruize vás čeká odhalení omezujících názorů, které nás připravují o radost ze života. Se kterou Dohodou začnete pracovat právě vy, abyste dosáhli větší osobní svobody v osobním či pracovním životě?


  1. Nehřešte slovem – přestaňte sami sebe i druhé odsuzovat a obviňovat. Jsme tím, čemu věříme – zasejeme semínko pozitivní slovní zásoby, pozitivního myšlení.

  2. Neberte si nic osobně – názory druhých odpovídají tomu, čemu tito lidé věří. Oddělujte fakta od názorů – zaměříme se na posílení své duševní imunity.

  3. Nevytvářejte si domněnky – mějte odvahu klást otázky a vyjadřovat, co skutečně chcete. A to si také vyzkoušíme – asertivita v praxi.

  4. Dělejte vše, jak nejlépe dovedete – dělat vše co nejlépe znamená být aktivní, ale ne proto, že čekáme odměnu nebo se chceme někomu zalíbit, ale proto, že to dělat chceme. Jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací? Společně se zamyslíme nad tajemstvím vysokého výkonu a uspokojení v osobním i pracovním životě.