Kurzy‎ > ‎

PŘECHOD DÍTĚTE Z RODINNÉ VÝCHOVY DO ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

lektoruje: Milena Vohralíková
Účastnici/kovi tento seminář přinese :
  • Poznání postavení a roli dítěte v rodině, vztahy v rodině
  • Osvojí si základy vývojové psychologie dětí
  • Seznámí se s organizací mateřské školy a s výchovně vzdělávacím působením na dítě
  • Předcházení stresovým situacím v rodině z prvního odloučení
  • Jak nejlépe zvládnout přechod dítěte z rodiny do mateřské školy
  • Zvládání situací v období, kdy dítě začne navštěvovat kolektivní zařízení 
  • Co je školní zralost a jak připravit dítě na vstup do základní školylektorka Milena Vohralíková