SEBEŘÍZENÍ K UDRŽENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

pondělí 11. května 2015 od 8:30 do 16:00 hodin

lektoruje Bc. David Španiel

Na semináři získáte větší sebejistotu v náročných situacích a posílíte vnímání sebe sama

Zmapujete si svůj styl řízení a delegování, budete eliminovat své slabé stránky a posílíte své silné stránky. Naučíte se delegovat a motivovat lidi k lepším výkonům a dosahovat tím lepších výsledků a především získáte drahocenný čas. Zdokonalíte své schopnosti aktivního naslouchání, otevřené komunikace a řešení konfliktů. Identifikujete svoji typologii řešení problémů a tím zvýšíte šance pro konstruktivní řešení problémů a také porozumění situace druhé strany.

Výklad, diskuze a výměna zkušeností, modelové situace, případové studie, hry a testy s psychologickým potenciálem, videoanalýza s rozborem a  zpětnou vazbou.