Kurzy‎ > ‎

POMOC PŘI SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

Jak se postavit genderovým stereotypům při slaďování rodinného a profesního života

Lektoruje: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD.


Účastnicím a účastníkům tento seminář přinese informace o společensky sdílených představách
o ženách a mužích a o očekáváních, která se vážou k rolím žen a mužů. 

Bude srovnávána očekávaná role žen a mužů v oblastech rodinného a pracovního života. Protože jsou tyto role často spojovány s řadou stereotypů, bude se seminář věnovat i tomu, jak může aplikace takovýchto „ženských“
a „mužských“ stereotypů poškozovat jednotlivé ženy i muže v osobním, rodinném a pracovním životě. 

Účastnice a účastníci semináře se budou moci sami zamyslet, jak tyto stereotypy v jejich životech poškozují je samotné a jaké problémy jim při slaďování práce a rodiny způsobují. Součástí semináře bude i hledání způsobů, jak lépe slaďovat osobní, rodinný a pracovní život, stejně jako vyjasnění strategií, které mohou použít zaměstnavatelé, aby zaměstnaným slaďování usnadnili, včetně argumentace, proč by tak měli činit, či jaký přínos pro ně slaďovací opatření mohou mít.lektorka Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD.