O projektu

Posláním Charity je vnímat potřeby lidí a reagovat na ně. V hojně navštěvovaném Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek rodiče často sdílejí zkušenost s obtížným pracovním uplatněním po ukončení rodičovské dovolené. Taktéž je nezřídka diskutováno téma nalezení rovnováhy mezi rodinou a prací. Proto tým dobrovolnic z Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v rozsáhlé dotazníkové akci, uskutečněné v červnu 2011, vzdělávací potřeby rodičů zmapoval, na jejich základě byl vytvořen projekt s názvem MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (zkratka MATAPE, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00245) a podal žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu. Partnery tohoto projektu jsou Regionální poradenské a informační centrum v Pardubicích a město Holice. Pan Effenberk k tomu říká: „Žádný podobný vzdělávací projekt dosud nebyl v Holicích realizován. Jsem rád, že Oblastní charita Pardubice přináší našim spoluobčanům takovéto možnosti.“


V rámci projektu proběhnou od září 2012 do června 2015 dvě hlavní oblasti aktivit:

a) poradenství pro zaměstnavatele.

 Gender expertkou projektu je Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, Ph.D .

b) vzdělávací kurzy pro dospělou veřejnost – například výuku angličtiny, počítačových dovedností a kurzů osobního rozvoje, povede celkem 11 lektorů. Pro účastnice/ky je po dobu vzdělávání zajištěna možnost hlídání dětí přímo v rodinném centru. Vzdělávání bude od ledna 2013 probíhat v podkroví rodinného domu RVC Holoubek, Dudychova 782, které bylo za tímto účelem nově vybudováno díky dotaci z MAS Holicko o.p.s. Součástí každého vzdělávacího cyklu jsou i 2 víkendy pobytového vzdělávání v rekreačním areálu.


Do projektu se mohou zapojit tyto osoby s trvalým pobytem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji:

  • Ženy a muži na a po rodičovské dovolené, vracející se na trh práce
  • Ženy a muži pečující o závislého člena rodiny
  • Ženy, které uvažují o založení samostatné výdělečné činnosti a nemájí aktivní živnostenský list
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé z Pardubického a Královéhradeckého kraje

Realizační tým projektu je v kontaktu s pracovnicemi Úřadu práce v Holicích.
Přihláška do vzdělávacích kurzů: ZDE


Informativní leták:

  
  místo konání kurzů:   Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Dudychova 782, HOLICE